Istotne dla studenta akty wewnętrzne uczelni

Autor: r.pr. Marek Konieczny Uczelnie cechuje duża autonomia, stąd szczegółowe uregulowanie praw studenta, organizacja roku akademickiego i przebieg studiów określane są w aktach wewnętrznych uczelni. W niniejszym artykule postaram się zwrócić uwagę na najważniejsze dokumenty, z którymi każdy student powinien się zapoznać. Regulamin studiów – na każdej uczelni akt ten reguluje prawa i obowiązki studenta, … Dowiedz się więcej

Ubezpieczenia zdrowotne

Autorka: Justyna Rokita Zasady ubezpieczenia zdrowotnego zostały uregulowane w przepisachustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 t.j. z późn. zm.). Zgodnie z jej brzmieniem, studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na mocy którego mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej we wszystkich placówkach, które zawarły … Dowiedz się więcej

O plagiacie i systemie antyplagiatowym słów kilka

Autor: r.pr. Marek Konieczny Ostatnie lata to okres wyjątkowo dynamicznego rozwoju technologii mobilnych i zwiększania dostępności i użytkowości urządzeń multimedialnych. Nigdy wcześniej w historii nie było sytuacji w której każdy z nas nosił w kieszeni urządzenie dające mu natychmiastowy dostęp do ogromu materiałów, informacji i źródeł. Daje to ogromne możliwości, ale stwarza też pole do … Dowiedz się więcej

Egzamin dyplomowy

Autorka: Iwona Gadomska Zaliczone egzaminy i kolokwia, wystawione oceny to nie wszystko, co niezbędne do ukończenia w pełni studiów. Ostatnim etapem przez wiele lat była konieczność napisania pracy dyplomowej. Okres dyplomowania był zazwyczaj związany z dużym stresem studentów, którzy w celu ukończenia studiów zobowiązani byli złożyć pracę dyplomową, która kolejno była poddawana analizie i ocenie … Dowiedz się więcej

Skreślenie z listy studentów, egzamin poprawkowy, warunek, powtarzanie roku, powtarzanie przedmiotu – o co chodzi?

Autor: Bartosz Kasiński Niezdanie egzaminu to nie koniec świata, a na pewno nie koniec studiów. Od otrzymania negatywnej oceny z pierwszego terminu do skreślenia listy studentów jeszcze daleka droga, ale finałem nie musi być utrata statusu studenta. Jakie mamy zatem dostępne koła ratunkowe? Kiedy w indeksie pojawi się pierwsze 2.0 lub mało lubiany wpis nzal … Dowiedz się więcej

Wszystko co musisz wiedzieć o rekrutacji na studia

Autor: r.pr. Marek Konieczny Przyjęcie na studia następuje w drodze rekrutacji, potwierdzenia efektów uczenia się lub przeniesienia z innej uczelni. W niniejszym artykule zajmiemy się tą pierwszą i najpopularniejszą formą przyjęcia na studia – rekrutacją. Po pierwsze zacząć należy od określenia stopnia studiów, na które chcemy aplikować. Na studia I stopnia (np. licencjackie i inżynierskie) … Dowiedz się więcej

Struktura uczelni – rektor, senat, rada uczelni

Autor: Maciej Bień Rok akademicki 2018/19 jest szczególny, ze względu na wdrażanie reformy systemu szkolnictwa wyższego. Od 1 października 2018 r. w szerokim zakresie weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: PSWN), która zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie … Dowiedz się więcej

Działalność samorządów studenckich na rzecz praw studenta

Autor: r.pr. Marek Konieczny Korekta: Dominik Leżański Samorząd studencki, będący na podstawie art. 110 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm., dalej PSWN) wyłącznym reprezentantem studentów na uczelni, wśród szeregu kompetencji i obowiązków, ma również za zadanie promocję praw studenta, … Dowiedz się więcej

Rola samorządu studenckiego w budowaniu systemu wsparcia studentów

Autorka: Iwona Gadomska System wsparcia studentów powinien funkcjonować kompleksowo w każdej uczelni. Składowymi systemu są pracownicy uczelni, którzy sprawują pieczę nad wieloma istotnymi kwestiami związanymi z rozwojem studentów oraz wsparciem osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie roku, których zadaniem jest utrzymanie kontaktu ze studentami i udzielanie pomocy w odpowiedzi na zgłaszane problemy. Jednocześnie system wsparcia studentów … Dowiedz się więcej

Zasady wykorzystywania źródeł oraz cytowania

Autor: Adrian Baranowski Prace dyplomowe są bez wątpienia jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed studentami wszystkich typów uczelni. Napisanie obszernej pracy naukowej nierzadko stanowi dużą trudność. Warto przy tym zaznaczyć, że prace licencjackie, inżynierskie czy też magisterskie nie zawsze są pierwszą stycznością studentów ze stylem naukowym. Szczególnie na kierunkach humanistycznych oraz społecznych prowadzący zajęcia … Dowiedz się więcej

Skip to content