Zmiany w prawie ustrojowym szkolnictwa wyższego finansowanie szkolnictwa wyższego

Autor: Tomasz Janocha Finansowanie uczelni może przybierać różnorodne formy, niemniej w Polsce ma swoje dwa podstawowe źródła. Pierwszym są działania podejmowane przez samą uczelnię (np. świadczenie usług edukacyjnych, wynajem sal), zaś drugim – środki finansowe pozyskiwane na działalność uczelni od państwa, jednostek samorządu terytorialnego, czy też innych podmiotów, w tym także prywatnych.  „Misją systemu szkolnictwa wyższego i … Dowiedz się więcej

Prawo pracy dla studentów

Autor: Mateusz Salamon Okres studiów to czas intensywnego rozwoju, zdobywania wiedzy i angażowania się w różnego rodzaju aktywności. Przychodzą momenty, w których konieczne jest podjęcie pracy, aby samodzielnie zarabiać na swoje utrzymanie. Zdobywamy wtedy pierwsze doświadczenia zawodowe i wchodzimy na szeroko rozumiany rynek pracy. Warto, aby każdy z nas znał swoje prawa i obowiązki, ale … Dowiedz się więcej

Legitymacja studencka

Autorka: Małgorzata Poszwa Każda osoba studiująca otrzymuje legitymację studencką, czyli dokument poświadczający posiadanie praw studenta. To dzięki posiadaniu tego dokumentu możemy korzystać z licznych zniżek, np. w komunikacji miejskiej, transporcie publicznym czy kinach.   Legitymacja studencka, zgodnie z przepisami rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (dalej jako ,,rozporządzenie”), … Dowiedz się więcej

Nagrywanie zajęć na uczelniach

Autor: Tomasz Maurek Jednym z najczęściej podnoszonych zagadnień przez studentów, w szczególności pierwszego roku, jest pytanie czy można nagrywać zajęcia. Kwestia ta nie została jednoznacznie uregulowana w przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w innych aktach prawnych.   Wielu prowadzących na pierwszych zajęciach stara się wyłączyć możliwość wykonywania zdjęć slajdom bądź nagrywania wykładów powołując … Dowiedz się więcej

Studenckie poradnie prawne

Autor: Mateusz Kopaczyński Każdy z nas jest wystawiony na różnorodne sytuacje życiowe, stąd zrozumienie swoich praw i obowiązków staje się kluczowym elementem świadomego funkcjonowania społeczeństwa. Potrzeba wsparcia prawnego dotyka coraz to większej liczby osób. Nie wszystkich jednak stać na profesjonalną pomoc. Studenckie poradnie prawne stanowią rozwiązanie, które z jednej strony pozwala na skuteczną naukę praktyczną dla … Dowiedz się więcej

Standardy kształcenia i ich wpływ na prawa studenta

Autor: Mateusz Kopaczyński Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 t.j. z dnia 2023.04.20) (dalej: „Ustawa”), studia w Polsce prowadzone są na określonym kierunku, poziomie i profilu.   Kierunek to wyodrębnione organizacyjnie studia, które prowadzą do nabycia konkretnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz przyporządkowane są, zgodnie z art. … Dowiedz się więcej

Doktorat bez studiów magisterskich?

Autor: Michał Gerus Słowo “doktor” z łaciny oznacza “mistrz” albo “nauczyciel”. Według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest to pierwszy stopień naukowy, który można zdobyć w Polsce. Jest to również tytuł, który jest potwierdzeniem uzyskania najwyższego, 8 poziomu kwalifikacji zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji. W powszechnej opinii, aby ubiegać się o stopień doktora … Dowiedz się więcej

Najważniejsze kwestie dla studentów zagranicznych w Polsce

Autorzy: Urszula Lis, Yurii Dmytryshyn Studia za granicą otwierają nowe horyzonty, zapewniając nie tylko edukację na najwyższym poziomie, ale również okazję do rozwoju osobistego, poznawania innych kultur i zdobywania fascynujących doświadczeń. Polskie uczelnie, które z roku na rok zajmują coraz wyższe miejsca w światowych rankingach powodują, że Polska staje się atrakcyjnym miejscem dla studentów zagranicznych. … Dowiedz się więcej

Juwenalia, a organizacja imprezy masowej

Autorzy: Tomasz Maurek, Krystian Słowikowski Juwenalia to coroczne święto wszystkich studentek i studentów. Uczelnie, w tym samorządy studenckie organizują wszelkiego rodzaju atrakcje m.in. koncerty oraz imprezy, w których udział biorą tysiące studentek i studentów. Często skala wydarzeń wchodzących w skład Juwenaliów sprawia, że stają się one imprezami masowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca … Dowiedz się więcej

Kredyt studencki

Autorzy: Agata Andrzejczyk, Jakub Stefaniak Studenci mają możliwość ubiegania się o wiele form wsparcia w procesie uczenia się. Jedną z nich jest wsparcie materialne. Dostępne są oferty kredytów studenckich oraz kredyty na studia medyczne. Zasady związane z wnioskowaniem o nie oraz konsekwencje związane z takim zobowiązaniem zostały omówione w poniższym artykule.   Kredyt studencki jest jedną … Dowiedz się więcej

Skip to content