Doktorat bez studiów magisterskich?

Autor: Michał Gerus Słowo “doktor” z łaciny oznacza “mistrz” albo “nauczyciel”. Według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest to pierwszy stopień naukowy, który można zdobyć w Polsce. Jest to również tytuł, który jest potwierdzeniem uzyskania najwyższego, 8 poziomu kwalifikacji zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji. W powszechnej opinii, aby ubiegać się o stopień doktora … Dowiedz się więcej

Najważniejsze kwestie dla studentów zagranicznych w Polsce

Autorzy: Urszula Lis, Yurii Dmytryshyn Studia za granicą otwierają nowe horyzonty, zapewniając nie tylko edukację na najwyższym poziomie, ale również okazję do rozwoju osobistego, poznawania innych kultur i zdobywania fascynujących doświadczeń. Polskie uczelnie, które z roku na rok zajmują coraz wyższe miejsca w światowych rankingach powodują, że Polska staje się atrakcyjnym miejscem dla studentów zagranicznych. … Dowiedz się więcej

Juwenalia, a organizacja imprezy masowej

Autorzy: Tomasz Maurek, Krystian Słowikowski Juwenalia to coroczne święto wszystkich studentek i studentów. Uczelnie, w tym samorządy studenckie organizują wszelkiego rodzaju atrakcje m.in. koncerty oraz imprezy, w których udział biorą tysiące studentek i studentów. Często skala wydarzeń wchodzących w skład Juwenaliów sprawia, że stają się one imprezami masowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca … Dowiedz się więcej

Kredyt studencki

Autorzy: Agata Andrzejczyk, Jakub Stefaniak Studenci mają możliwość ubiegania się o wiele form wsparcia w procesie uczenia się. Jedną z nich jest wsparcie materialne. Dostępne są oferty kredytów studenckich oraz kredyty na studia medyczne. Zasady związane z wnioskowaniem o nie oraz konsekwencje związane z takim zobowiązaniem zostały omówione w poniższym artykule.   Kredyt studencki jest jedną … Dowiedz się więcej

Uczelnie w Polsce wobec prawa

Autorzy: Waldemar Wojna, Mateusz Niziołek Według danych z RAD-on z 2023 roku, na terenie Polski działa blisko 364 uczelni wyższych. Uczelnie w większości cechują się unikalnym podejściem do prowadzenia kształcenia w ramach kierunków studiów, realizacji badań czy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, mimo że istnieją pewne elementy, które są wspólne dla każdej z nich. Mowa tu … Dowiedz się więcej

Tarcza studenta – jak rzecznik praw studenta wspiera społeczność akademicką

Autorka: Ewa Staruch Rozwój i postęp społeczeństwa opierają się na wykształceniu i nauce, dlatego więc tak ważne jest, aby każdy student miał zapewnione warunki umożliwiające skupienie się na zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności. W Polsce, jak i w wielu innych krajach funkcjonują osoby, które pełnią funkcję rzeczników praw studenta, mające na celu ochronę i reprezentowanie … Dowiedz się więcej

Proces dyplomowania w szkolnictwie wyższym

Autor: Marcin Pioch Proces dyplomowania jest kluczowym etapem w życiu każdego studenta, stanowiącym ukoronowanie lata ciężkiej pracy i nauki w uczelni. Istnieją określone zasady, które regulują ten proces, gwarantując równocześnie uczciwe i sprawiedliwe warunki dla wszystkich  abiturientów. Należy mieć na uwadze, że dużą część szczegółów związanych z procesem dyplomowania określają wewnętrzne akty prawne uczelni, które zgodnie … Dowiedz się więcej

Prawa i obowiązki studenta w Europejskim obszarze szkolnictwa wyższego

Autorka: Urszula Lis Obecnie, w zglobalizowanym świecie edukacja na szczeblu wyższym odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości jednostek i społeczeństwa jako całości. Unia Europejska, będąca jednym z najważniejszych bloków ekonomicznych i politycznych na świecie, przywiązuje dużą wagę do rozwoju systemu edukacji państw członkowskich. Rozwijający się proces unifikacji europejskiej spowodował potrzebę dostosowania europejskich systemów do nowej … Dowiedz się więcej

Urlopy dla studentów

Autorki: Julia Bednarska i Sylwia Budna Jeżeli student z istotnych przyczyn nie może uczęszczać na zajęcia — przysługuje mu prawo do urlopu. Zwyczajowo studenci mają możliwość wnioskować o urlopy krótkoterminowe i długoterminowe, które najczęściej są przyznawane z powodów zdrowotnych lub losowych.   Decyzja o podjęciu urlopu powinna być dobrze przemyślana. Dowiedz się więcej na temat jego … Dowiedz się więcej

Skip to content