Doktorat bez studiów magisterskich?

Autor: Michał Gerus Słowo “doktor” z łaciny oznacza “mistrz” albo “nauczyciel”. Według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest to pierwszy stopień naukowy, który można zdobyć w Polsce. Jest to również tytuł, który jest potwierdzeniem uzyskania najwyższego, 8 poziomu kwalifikacji zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji. W powszechnej opinii, aby ubiegać się o stopień doktora … Dowiedz się więcej

Najważniejsze kwestie dla studentów zagranicznych w Polsce

Autorzy: Urszula Lis, Yurii Dmytryshyn Studia za granicą otwierają nowe horyzonty, zapewniając nie tylko edukację na najwyższym poziomie, ale również okazję do rozwoju osobistego, poznawania innych kultur i zdobywania fascynujących doświadczeń. Polskie uczelnie, które z roku na rok zajmują coraz wyższe miejsca w światowych rankingach powodują, że Polska staje się atrakcyjnym miejscem dla studentów zagranicznych. … Dowiedz się więcej

Juwenalia, a organizacja imprezy masowej

Autorzy: Tomasz Maurek, Krystian Słowikowski Juwenalia to coroczne święto wszystkich studentek i studentów. Uczelnie, w tym samorządy studenckie organizują wszelkiego rodzaju atrakcje m.in. koncerty oraz imprezy, w których udział biorą tysiące studentek i studentów. Często skala wydarzeń wchodzących w skład Juwenaliów sprawia, że stają się one imprezami masowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca … Dowiedz się więcej

Kredyt studencki

Autorzy: Agata Andrzejczyk, Jakub Stefaniak Studenci mają możliwość ubiegania się o wiele form wsparcia w procesie uczenia się. Jedną z nich jest wsparcie materialne. Dostępne są oferty kredytów studenckich oraz kredyty na studia medyczne. Zasady związane z wnioskowaniem o nie oraz konsekwencje związane z takim zobowiązaniem zostały omówione w poniższym artykule.   Kredyt studencki jest jedną … Dowiedz się więcej

Uczelnie w Polsce wobec prawa

Autorzy: Waldemar Wojna, Mateusz Niziołek Według danych z RAD-on z 2023 roku, na terenie Polski działa blisko 364 uczelni wyższych. Uczelnie w większości cechują się unikalnym podejściem do prowadzenia kształcenia w ramach kierunków studiów, realizacji badań czy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, mimo że istnieją pewne elementy, które są wspólne dla każdej z nich. Mowa tu … Dowiedz się więcej

Istotne dla studenta akty wewnętrzne uczelni

Autor: r.pr. Marek Konieczny Uczelnie cechuje duża autonomia, stąd szczegółowe uregulowanie praw studenta, organizacja roku akademickiego i przebieg studiów określane są w aktach wewnętrznych uczelni. W niniejszym artykule postaram się zwrócić uwagę na najważniejsze dokumenty, z którymi każdy student powinien się zapoznać. Regulamin studiów – na każdej uczelni akt ten reguluje prawa i obowiązki studenta, … Dowiedz się więcej

Ubezpieczenia zdrowotne

Autorka: Justyna Rokita Zasady ubezpieczenia zdrowotnego zostały uregulowane w przepisachustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 t.j. z późn. zm.). Zgodnie z jej brzmieniem, studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na mocy którego mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej we wszystkich placówkach, które zawarły … Dowiedz się więcej

O plagiacie i systemie antyplagiatowym słów kilka

Autor: r.pr. Marek Konieczny Ostatnie lata to okres wyjątkowo dynamicznego rozwoju technologii mobilnych i zwiększania dostępności i użytkowości urządzeń multimedialnych. Nigdy wcześniej w historii nie było sytuacji w której każdy z nas nosił w kieszeni urządzenie dające mu natychmiastowy dostęp do ogromu materiałów, informacji i źródeł. Daje to ogromne możliwości, ale stwarza też pole do … Dowiedz się więcej

Egzamin dyplomowy

Autorka: Iwona Gadomska Zaliczone egzaminy i kolokwia, wystawione oceny to nie wszystko, co niezbędne do ukończenia w pełni studiów. Ostatnim etapem przez wiele lat była konieczność napisania pracy dyplomowej. Okres dyplomowania był zazwyczaj związany z dużym stresem studentów, którzy w celu ukończenia studiów zobowiązani byli złożyć pracę dyplomową, która kolejno była poddawana analizie i ocenie … Dowiedz się więcej

Skreślenie z listy studentów, egzamin poprawkowy, warunek, powtarzanie roku, powtarzanie przedmiotu – o co chodzi?

Autor: Bartosz Kasiński Niezdanie egzaminu to nie koniec świata, a na pewno nie koniec studiów. Od otrzymania negatywnej oceny z pierwszego terminu do skreślenia listy studentów jeszcze daleka droga, ale finałem nie musi być utrata statusu studenta. Jakie mamy zatem dostępne koła ratunkowe? Kiedy w indeksie pojawi się pierwsze 2.0 lub mało lubiany wpis nzal … Dowiedz się więcej

Skip to content