Najważniejsze kwestie dla studentów zagranicznych w Polsce

Autorzy: Urszula Lis, Yurii Dmytryshyn

Studia za granicą otwierają nowe horyzonty, zapewniając nie tylko edukację na najwyższym poziomie, ale również okazję do rozwoju osobistego, poznawania innych kultur i zdobywania fascynujących doświadczeń. Polskie uczelnie, które z roku na rok zajmują coraz wyższe miejsca w światowych rankingach powodują, że Polska staje się atrakcyjnym miejscem dla studentów zagranicznych. Jednak, aby w pełni cieszyć się tym doświadczeniem, studenci zagraniczni muszą dostosować się do wielu istotnych kwestii prawnych i praktycznych. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym aspektom, które każdy student zagraniczny studiujący w Polsce powinien wziąć pod uwagę, aby uczynić swój pobyt w Polsce udanym i satysfakcjonującym doświadczeniem. 

Legalny pobyt na terytorium polski 

Chęć podjęcia studiów to jeden z najczęstszych powodów przyjazdu cudzoziemców do Polski. Oprócz dopełnienia wszelkich spraw związanych z rekrutacją na uczelni należy również zadbać o aspekty związane z legalnością pobytu studentów na terenie Polski. 

Zasady przebywania i studiowania na terytorium Polski różnią się w zależności od posiadanego obywatelstwa. 

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii mogą wjechać na teren Polski z ważnym paszportem oraz wizą, o ile jest ona potrzebna. Istnieje jednak wiele krajów, które są wolne od tego wymogu. Tutaj możesz sprawdzić, czy twój kraj jest objęty ruchem bezwizowym:  http://www.msz.gov.pl.  
 

5 prostych kroków, aby otrzymać wizę 

 1. Znajdź odpowiedni konsulat: Wyszukaj konsulat RP (Rzeczypospolitej Polskiej), w którym możesz złożyć swój wniosek o wizę. Możesz skorzystać z wygodnej wyszukiwarki dostępnej na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) Polski: mfa.gov.pl 
 1. Przeczytaj i zastosuj się do informacji: Starannie przeczytaj wszystkie informacje dotyczące procedury wnioskowania o wizę na oficjalnej stronie internetowej odpowiedniego konsulatu. Przestrzegaj dokładnie wszelkich udostępnionych instrukcji. 
 1. Umów wizytę w konsulacie: W większości przypadków będziesz musiał umówić się na spotkanie wizowe w konsulacie. W celu umówienia takiej wizyty, skorzystaj z oficjalnej strony internetowej: http://e-konsulat.gov.pl  
 1. Przygotuj niezbędne dokumenty: Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty, w tym wypełniony formularz wniosku, dokument podróży (np. paszport), wymagane zdjęcie biometryczne, ubezpieczenie zdrowotne, dokumenty potwierdzające, że posiadasz wystarczające środki finansowe na utrzymanie się oraz dokumenty potwierdzające cel twojego pobytu. Pamiętaj, że specyfika wymaganych dokumentów może nieco różnić się między różnymi konsulatami, dlatego najlepiej jest sprawdzić informacje na oficjalnej stronie konsulatu, w którym zamierzasz składać swój wniosek. 
 1. Złóż wniosek i uiść opłatę: Złóż wszystkie niezbędne dokumenty w konsulacie, włączając w to wydrukowany i podpisany formularz wniosku. Upewnij się, że uiścisz opłatę wizową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Złożenie kompletnego wniosku wizowego jest kluczowym krokiem w procesie przygotowań do studiowania w Polsce. Po złożeniu wniosku, jego rozpatrzenie zajmie zazwyczaj maksymalnie 15 dni. 
 
 

 Zezwolenie na pobyt czasowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Należy pamiętać, że wiza ważna jest tylko 90 dni i aby studiować w Polsce po upływie tego czasu należy uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Na podstawowe dokumenty, niezbędne do złożenia wniosku, składają się: 

 1. wypełniony osobiście formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;  
   
 1. cztery aktualne fotografie przedstawiające w sposób niebudzący wątpliwości wizerunek twarzy, bez nakrycia głowy i szkieł zaciemniających; 
   
 1. kserokopię ważnego dokumentu podróży (należy również okazać do wglądu oryginał dokumentu osobie przyjmującej wniosek); 
   
 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

Dodatkowe dokumenty, które warto załączyć do dokumentacji już na początku składania wniosku (dzięki temu cały proces może przebiec szybciej): 

 1. zaświadczenie od uczelni o przyjęciu na studia, zgodnie ze wzorem określonym przepisami; 
   
 1. dowód posiadania ubezpieczenia zdrowotnego/potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
   
 1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu dotyczącego posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów utrzymania się w Polsce i powrotu do państwa, z którego pochodzi student. 
   

WAŻNE! Dokumenty w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 
 
Dokładne informacje dotyczące potrzebnych dokumentów oraz procesu ubiegania się o zezwolenie możesz znaleźć na stronie urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce twojego pobytu. 
  

 • Procedura legalizacyjna pobytu w przypadku obywateli krajów należących do Unii Europejskiej i EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) jest uproszczona. Zgodnie z przepisami muszą oni zarejestrować swój pobyt w Polsce (który trwa ponad 3 miesiące) w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu. 

Opieka i ubezpieczenie zdrowotne 

W Polsce istnieje system publicznego ubezpieczenia zdrowotnego, do którego mogą przystąpić studenci zagraniczni. Warto zrozumieć zasady funkcjonowania tego systemu i zarejestrować się w odpowiedniej placówce medycznej. Możliwe jest również dokupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w celu dodatkowego zabezpieczenia. 
 
Studenci zagraniczni mają dostęp do wysokiej jakości usług medycznych w Polsce. Mogą skorzystać z opieki zdrowotnej w przypadku nagłych schorzeń, wizyt kontrolnych lub innych potrzeb zdrowotnych. Niezależnie od swojego pochodzenia, studenci są traktowani z szacunkiem i otrzymują profesjonalną opiekę medyczną. 
 
Obywatele państw spoza Unii Europejskiej mają możliwość skorzystania z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Pokryje ono koszty leczenia i opieki medycznej na terenie Polski. Jeszcze przed przyjazdem do Polski warto zapoznać się z ofertami ubezpieczycieli, zakresem oferowanych przez nich ubezpieczeń i procedurami uzyskiwania pomocy medycznej. 

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, dzięki posiadaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (pl. EKUZ; ang. EHIC) mogą korzystać z opieki zdrowotnej w Polsce w kwestiach takich jak wizyta u lekarza czy pobyt w szpitalu. Należy być jednak świadomym, że korzystając z tej formy ubezpieczenia, koszty pokrywane są tylko w ramach ustalonych procedur, zgodnie z obowiązującymi stawkami refundacji. 
 

Warto również zaznaczyć, że wiele uczelni w Polsce oferuje dodatkowe opcje ubezpieczenia zdrowotnego dla swoich studentów. Studenci mogą zwrócić się do swojej uczelni, aby uzyskać informacje na temat dostępnych ubezpieczeń oraz dowiedzieć się, jakie korzyści niesie ze sobą wykupienie takiego ubezpieczenia. To dodatkowe wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej może przyczynić się do większego komfortu studiowania osób z zagranicy podczas ich pobytu w Polsce. 

Podsumowując, studia w Polsce mogą być fascynującym doświadczeniem, ale wymagają zrozumienia wielu kwestii prawnych i administracyjnych. Zrozumienie i przestrzeganie przepisów dotyczących wiz, meldunku, ubezpieczenia zdrowotnego i innych kwestii jest kluczowe dla udanego pobytu studentów zagranicznych w Polsce. Dbałość o przestrzeganie prawa oraz odpowiednie planowanie stanowią klucz do sukcesu. 

Bibliografia 

 1. https://internationalstudents.uj.edu.pl/studenci/legalizacja  
 1. https://blog.ongeo.pl/ranking-portali-nieruchomosci-2022  
 1. https://www.rp.pl/nieruchomosci/art39166341-boom-na-prywatne-akademiki  
 1. https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/budzet-studenta-to-prawie-4-tys-zl-miesiecznie-najdrozsze-jest-wynajecie-mieszkania/qy50rr7  
 1. https://study.gov.pl/pl/wiza-i-proces-aplikacji   
Skip to content