Zasady wykorzystywania źródeł oraz cytowania

Autor: Adrian Baranowski Prace dyplomowe są bez wątpienia jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed studentami wszystkich typów uczelni. Napisanie obszernej pracy naukowej nierzadko stanowi dużą trudność. Warto przy tym zaznaczyć, że prace licencjackie, inżynierskie czy też magisterskie nie zawsze są pierwszą stycznością studentów ze stylem naukowym. Szczególnie na kierunkach humanistycznych oraz społecznych prowadzący zajęcia … Dowiedz się więcej

O aktywności fizycznej słów kilka

Autor: Krzysztof Pszczółka „Mens sana in corpore sano”, czyli „w zdrowym ciele zdrowy duch”, to słowa wypowiedziane przed wiekami przez rzymskiego poetę Juwenalisa. I chodź minęły dwa tysiąclecia, to jest to sentencja, która dziś nadal jest aktualna. Niezwykle ważne jest, aby dbać o swoje ciało, gdyż wszelkie dolegliwości i bóle wpływają negatywnie na nasz nastrój … Dowiedz się więcej

Studenci, a Polska Komisja Akredytacyjna

Autor: Mateusz Grochowski Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, co to takiego ta Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)? Na stronie internetowej możemy odnaleźć stwierdzenie, iż „PKA jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia”. Tylko co to takiego te zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia? Aby najlepiej zobrazować te działania przeanalizujmy zasady i cel … Dowiedz się więcej

Praca w komisji stypendialnej – jakie daje korzyści?

Autor: r.pr. Marek Konieczny Wnioski o stypendia co do zasady rozpatruje rektor (lub upoważnieni pracownicy), ale większość uczelni korzysta z możliwości powołania komisji stypendialnych, które przejmują kompetencje przyznawania świadczeń dla studentów. W komisji stypendialnej ponad połowę stanowią studenci. Działalność ta zazwyczaj nie wiąże się z wynagrodzeniem, wymaga natomiast dużych nakładów pracy. Jest dodatkowo mało wdzięcznym … Dowiedz się więcej

Ocena nauczycieli akademickich

Autorka: Katarzyna Bojarska Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nauczyciele akademiccy, z wyjątkiem rektora, podlegają ocenie okresowej. Wynik przeprowadzanej może zakończyć się otrzymaniem oceny pozytywnej lub negatywnej. Przy dokonywaniu oceny bardzo ważnym jest do jakiej grupy pracowniczej należy nauczyciel akademicki (pracownik dydaktyczny, badawczy lub badawczo-dydaktyczny), ponieważ zakres podstawowych obowiązków w ich obrębie … Dowiedz się więcej

Tarcza studenta – jak rzecznik praw studenta wspiera społeczność akademicką

Autorka: Ewa Staruch Rozwój i postęp społeczeństwa opierają się na wykształceniu i nauce, dlatego więc tak ważne jest, aby każdy student miał zapewnione warunki umożliwiające skupienie się na zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności. W Polsce, jak i w wielu innych krajach funkcjonują osoby, które pełnią funkcję rzeczników praw studenta, mające na celu ochronę i reprezentowanie … Dowiedz się więcej

Proces dyplomowania w szkolnictwie wyższym

Autor: Marcin Pioch Proces dyplomowania jest kluczowym etapem w życiu każdego studenta, stanowiącym ukoronowanie lata ciężkiej pracy i nauki w uczelni. Istnieją określone zasady, które regulują ten proces, gwarantując równocześnie uczciwe i sprawiedliwe warunki dla wszystkich  abiturientów. Należy mieć na uwadze, że dużą część szczegółów związanych z procesem dyplomowania określają wewnętrzne akty prawne uczelni, które zgodnie … Dowiedz się więcej

Prawa i obowiązki studenta w Europejskim obszarze szkolnictwa wyższego

Autorka: Urszula Lis Obecnie, w zglobalizowanym świecie edukacja na szczeblu wyższym odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości jednostek i społeczeństwa jako całości. Unia Europejska, będąca jednym z najważniejszych bloków ekonomicznych i politycznych na świecie, przywiązuje dużą wagę do rozwoju systemu edukacji państw członkowskich. Rozwijający się proces unifikacji europejskiej spowodował potrzebę dostosowania europejskich systemów do nowej … Dowiedz się więcej

Urlopy dla studentów

Autorki: Julia Bednarska i Sylwia Budna Jeżeli student z istotnych przyczyn nie może uczęszczać na zajęcia — przysługuje mu prawo do urlopu. Zwyczajowo studenci mają możliwość wnioskować o urlopy krótkoterminowe i długoterminowe, które najczęściej są przyznawane z powodów zdrowotnych lub losowych.   Decyzja o podjęciu urlopu powinna być dobrze przemyślana. Dowiedz się więcej na temat jego … Dowiedz się więcej

Skip to content